Cele i porównanie cen

Jest to pojemna dziedzina i odnosi się przede wszystkim do reklamy w handlu detalicznym i do materiałów w punktach sprzedaży. Od prawie 20 lat zachodzą tu stałe zmiany w przepisach. Najnowsze zasady, zawarte w ustawie o ochronie konsumentów (z roku 1987), znacznie upraszczają nielogiczną i prawie niezrozumiałą poprzednią sytuację.

Ustawa z roku 1987 opisuje szereg sposobów, w jakie ceny mogą wprowadzać w błąd na przykład: są niedokładne są niepełne nie są uwidaczniane przez ustalony lub domniemany okres czasu jakaś cena jest porównywana z inną ceną w sposób nieprawdziwy lub wprowadzający w błąd. Sekretarz stanu może wydać konkretne zarządzenia w celu uregulowania konkretnych praktyk, gdy jego zdaniem sytuacja do tego dojrzała lub gdy zachodzi taka potrzeba, Podstawowym zadaniem ustawy jest dopuszczenie większej swobody wykorzystania przez reklamodawców cen i porównań cen.

Kodeks postępowania handlowców w sprawie podawania cen (1989), ogłoszony przez Urząd do spraw Uczciwego Handlu (Office of Fair Trading, OFT), przedstawia bardzo szczegółowo, jak mają (lub nic mogą) być przedstawione ceny w reklamie handlu detalicznego i w punktach sprzedaży – głównie sferze kontrowersji i nieporozumień. Kluczowymi zasadami, z jakimi mamy lu do czynienia, są „przejrzystość” (jeżeli cena jest- „obniżana, jest rzeczą oczywistą, co to za rodzaj obniżki i w stosunku do jakiej poprzedniej ceny nastąpiło jej obniżenie) „jasność” (zapobieganie – na tyle, na ile jest to możliwe – podawaniu ogólnikowych, wszystko obejmujących, niekonkretnych i nieprecyzyjnych stwierdzeń dotyczących ceny i wartości), uczciwość (ustalone zasady mają zapewnić, by wówczas gdy sprzedawca utrzymuje, że obniżył ceny, klienci mogli poznać faktyczną cenę poprzednią przez odpowiednio długi czas – albo w sklepach sprzedawcy określonej branży, albo w odpowiednie] części sieci sklepów).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>