Category Reklama

Pozycjonowanie

Pozycjonowanie czyli określenie, jak marka produktu najlepiej powinna dopasować się do konkurencyjnego rynku. Określenie to powinno być prawdziwe względem marki, musi mieć wysoką zdolność konkurencyjną i być, na ile to tylko możliwe, unikatowe. W rzeczywistości jest to coś, o co zabiega marka.

Read More

Zespól twórczy

Zespól twórczy zazwyczaj będzie składał się z autora tekstów i artysty plastyka. Artysta plastyk, do którego obowiązków należy opracowywanie przybliżonych pomysłów graficznych (by pokazać, jak będzie funkcjonować reklama), często w ogóle nie wykona dla ciebie żadnego dopracowanego do końca „dzieła sztuki”. Często jest to robione w formie niemalże szkicu kreślonego na poczekaniu (jakby odruchowo w trakcie rozmowy z klientem – w sensie technicznym „zarys” lub szkic), który pokazuje, jak elementy projektu reklamówki będą wzajemnie zazębiać się może on również dać pewien pogląd co do charakteru ilustracji.

Read More

Rola agencji

Skoro klienci wybierają agencję, w ostateczności agencje mogą uczynić wiele, by wybrać dla siebie klientów. Każda znacząca agencja posiada mniej lub bardziej formalny plan działalności z wyznaczonymi celami do osiągnięcia, jeżeli chodzi o rozwój i nowe zamówienia, oraz kryteriami dotyczącymi wyboru rodzaju klientów, jakich chce znaleźć.

Read More

Szacowanie kosztów różnych działań

W trakcie szacowania kosztów różnych działań, za które sam możesz być obciążony przez ich wykonawcę, zawsze warto się zastanowić, jaki byłby koszt zrealizowania tego w inny sposób. Jeżeli miałbyś to wykonywać sam, wówczas wystąpiłyby koszty związane z nakładami własnego czasu lub koszty zatrudnienia dodatkowych pracowników (poza tym należy pamiętać zarówno o kosztach ich znalezienia, jak i o fakcie, że równie dobrze ich praca mogłaby nie być wykorzystywana przez większą część czasu w pełnym zakresie). Na ogół, jak się wydaje, jest pewna niewielka przewaga w robieniu tego we własnym zakresie, z wyjątkiem sytuacji, gdy ma się do czynienia z bardzo niskimi poziomami ogólnych wydatków lub ze szczególnie specjalistycznymi rodzajami usług, gdy koszt nakładu czasu na instruowanie i sprawdzanie agencji przypuszczalnie byłby raczej nadmierny.

Read More

Wysiłki agencji

Wysiłki agencji związane z nowym zamówieniem na ogół koncentrują się na kilku poziomach. Po pierwsze, starają się zapewnić, że agencja jest znana głównym docelowym klientom (jeszcze lepiej, jeżeli utrzymuje regularne z nimi kontakty). Łączy się to z selekcją grupy docelowych klientów oraz docieraniem do nich telefoniczne, przez pocztę lub za pomocą jakiejkolwiek innej formy bezpośredniego kontaktu, która wydaje się odpowiednia. Po drugie, aktywnie poszukują aktualnych prospektów (lub wszelkich innych źródeł informacji), które są publikowane przez wydawnictwa handlowe z myślą o szukaniu nowej agencji. Klient, którego nazwa/nazwisko ukazuje się w Campaign, jest pewny, że odpowiadanie na telefony, listy, faxy i bezpośrednie przyjmowanie petentów łączy się z nakładami czasu. Po trzecie, agencja może mieć nadzieję, że dotrą do niej przynajmniej niektórzy potencjalni klienci, poszukujący agencji. Mogą oni zgłosić się do agencji na skutek rekomendacji innych klientów lub wzajemnych kontaktów albo dlatego, że klient widział reklamę wykonaną przez agencję i spodobała mu się.

Read More

Zespół agencji do spraw realizacji zamówień

Kiedy trafisz do zespołu do spraw realizacji zamówień, możesz mieć kontakt z niewidoma działami spośród wymienionych. W przypadku bardzo małej agencji możesz mieć kontakt tylko z jedną osobą, która może być zarówno koordynatorem kampanii reklamowej klientów i osobą zajmującą się opracowywaniem tekstów reklamowych, natomiast większość innych potrzebnych usług może ona zdobywać od organizacji z zewnątrz.

Read More

Zespól twórczy (kreatywny)

Ogólnie mówiąc, są to osoby, które nie noszą garniturów – lub wyglądają raczej niekorzystnie, kiedy to robią. W pewnym sensie jest to poza, ponieważ noszenie dżinsów, butów baseballowych, nabitych ćwiekami kurtek skórzanych i kolczyków nie jest konieczne do wymyślenia dobrych reklam. Jednak dobrych twórczych ludzi jest stosunkowo mało i zbyt dużo kosztują oni kierownictwo agencji, by ta mogła sobie pozwolić na nietoierownie większości ich słabostek. Klienci równieżoczekują tego: jeżeli kreatorzy reklam wyglądają zbyt prozaicznie i ortodoksyjnie, klientom wydaje się, że otrzymają prozaiczną i ortodoksyjną reklamę, niezależnie od wszelkich dowodów przeciwnych.

Read More

Seks i seksizm

Innym silnym trendem lat 80. było rozpowszechnienie się mniej lub bardziej feministycznego myślenia. Każdy mężczyzna piszący na temat pozycji kobiet w społeczeństwie ryzykuje, że zostanie źle zrozumiany, proszę więc wykazać tolerancję!

Read More

Planowanie kampanii

Pośrednio wynika z tego szereg bardzo prostych, ale zasadniczych punktów. Najważniejszy (nazbyt łatwo zapomina się o nim w entuzjastycznym porywie tworzenia nowego pomysłu na reklamę) jest fakt, że po kampanii reklamowej można spodziewać się, zmian i rozwoju w czasie. Opracowany dla konkretnej sytuacji pomysł, którego nie można rozwinąć lub zmodyfikować (albo dostosować do potrzeb różnych mediów), w większości przypadków świadczy o tym, że stanowi przeszkodę, a w istocie – ślepą uliczkę. Kreatywne przesianie lub ograniczenie jest tym, co wychodzi na jaw, gdy tylko zaczynamy myśleć w kategoriach kampanii. Najważniejsze nauki mają więc charakter operacyjny:

Read More

Formy wstępnego testowania reklam wydawniczych

Innymi dostępnymi formami wstępnego testowania reklam wydawniczych za pomocą badań ankietowych są wszelkie odmiany testu makiety. Reklama może być włożona do konkretnego czasopisma zamiast do segregatora, by w ten sposób przybliżyć ją do realnego świata. Istnieje również wiele eksperymentalnych sposobów prowadzenia badań ogłoszeń reklamowych w czasopismach. Typowym sposobem jest wykorzystanie ukrytych kamer połączonych z pewną odmianą monitora śledzącego ruchy oczu. Można obserwować badaną osobę, pozostawioną w poczekalni z czasopismem, żeby zorientować się, jak czyta ona to czasopismo i na które fragmenty poszczególnych stron {lub ogłoszeń reklamowych) zwraca większą uwagę.

Read More

Reklamowanie za pomocą poczty (direct mail)

Z punktu widzenia reklamy marketing bezpośredni można podzielić na dwie równe części: reklama reakcji bezpośredniej (wkładki reklamowe w prasie lub odpowiedź na reklamę telewizyjną, zazwyczaj z podawaniem numeru telefonu, pod który można dzwonić na koszt reklam oda wcy), a ponadto dostawy bezpośrednie za pośrednictwem poczty lub w formie wizyt składanych przez sprzedawców w domu klienta.

Read More

Ogłoszenia reklamowe

Ujmując to najprościej, przedsiębiorstwo kupuje zasoby (którymi mogą być surowce, części i składniki, pracownicy umysłowi i fizyczni przedsiębiorstwa, a nawet pieniądze), przekształca je w pewną formę produktu lub usługi i sprzedaje je z zyskiem swoim klientom. Aby to osiągnąć, musi mieć kapitał obrotowy, pracowników, obiekty, potenc- jainych klientów i środki docierania do nich. W zasadzie można to odnieść do przedsiębiorstwa dowolnego rodzaju. Proces ustalania, docierania i sprzedawania potencjalnym klientom jest obecnie określany mianem marketingu, który jest czymś więcej niż tylko nazwą, do jakiej „awansowało” określenie „sprzedaży”, a za jakie jest niekiedy uważane.

Read More

Radio przekaźnikiem reklamy

Po pierwsze: dopiero niedawno sieć się stała (w większym lub mniejszym stopniu) w pełni ogólnokrajowa, ale nadal jej zasięg oddziaływania znacznie ustępuje zasięgowi oddziaływania telewizji. Po drugie: nakłady kapitałowe kampanii „ogólnokrajowej”, z wykorzystaniem ponad 80 rozgłośni, są znaczne, jeżeli kampania ma mieć odpowiedni (z punktu widzenia wymagań stawianych temu medium) zasięg i częstotliwość, z jaką będzie docierać do słuchaczy. Poza tym struktura ustalanych cen, jeżeli chodzi o transakcje i uzyskiwane rabaty, jak się wydaje, faworyzuje lokalnych nadawców reklam. Po trzecie: medium to nie może wykazać się wynikami badań, zbliżonymi pod względem poziomu do danych pochodzących z badań, dostępnych w BARB, w odniesieniu do telewizji. Wszystkie te czynniki składają się na to, że radio traktowane jest jako bardzo peryferyjny nośnik reklamy.

Read More

Nie ma zadowalającej odpowiedzi

Ogromna większość budżetów na reklamę stanowi kompromis pomiędzy sumą teoretyczną a tą, jaką menedżer do spraw marki produktu chciałby wydatkować, skorygowaną o żądania dyrektora do spraw marketingu, księgowych i dyrektora do spraw zbytu. W wielu przedsiębiorstwach, które mają wiele marek produktów, mniej więcej ostatnie 10 procent całego budżetu na potrzeby działalności marketingowej jest często dzielone na zasadzie licytacji rywali przez menedżerów konkurujących marek.

Read More

Reklama a przedsiębiorstwo

Reklama jest dość niewielką, lecz istotną częścią ogólnych wydatków przeciętnego przedsiębiorstwa. Jest poza tym ważną częścią działalności związanej ze sprzedażą produktów danego przedsiębiorstwa. Jest to coś, co koncentruje uwagę na ekonomicznej roli reklamy w przedsiębiorstwie. (Argument ten zwykle jest odnoszony do samej reklamy, bardziej realistyczne jest spojrzenie na globalne koszty marketingu).

Read More