Category Reklama

Reklama a prawo

Jak każdy inny aspekt żyda gospodarczego, reklama jest kontrolowana, ograniczana i – tam, gdzie jest to właściwe – karana przez prawo. Prawo jest skomplikowaną i zmienną dyscypliną, która często jest otwrarta na interpretację, zarówno przez posiadającego dużą wiedzę radcę prawnego, jak i przez sądy.

Read More

Inne zewnętrzne nośniki reklamy

Obok „ortodoksyjnych” plakatów najważniejszym nośnikiem reklamy zewnętrznej jest reklama umieszczana na środkach transportu, głównie na autobusach. Powierzchnia z boków i z tyłu autobusów jest sprzedawana na zasadzie lokalnej przez dwóch kontrahentów: British Transport Advertising i London Transport Advertising (LTA zajmuje się reklamą na londyńskiej kolei podziemnej, zarówno plakatami, jak i planszami w wagonach metra).

Read More

Nie ma jednej teorii

Ta najnowsza analiza pozbawiła reklamę wszelkiej możliwości oparcia jej na jednej, spójnej teorii na temat tego, jak może działać. Będzie wywierała różny wpływ na różnych ludzi na różnych rynkach w różnych sytuacjach.

Read More

Koszty i sposób ich pokrywania

Końcowym elementem w podejmowaniu decyzji mogą być koszty. Aby je ocenić, trzeba wiedzieć, jak są opłacane agencje i co się składa na te płatności. Jak już mówiłem o tym wcześniej, początkowo agencje sprzedawały, na zasadach prowizji, powierzchnię wydawniczą dla celów reklamowych. Metoda, według której są one nadal opłacane w większości krajów na świecie, bierze swój początek właśnie z tego. W zasadzie formalna opłata agencji wychodzi od właścicieli mediów, plącących uznanej agencji standardową stawkę prowizji od powierzchni (łub czasu), którą (który) agencja kupuje od niego, by następnie sprzedać swoim klientom.

Read More

Rofa reklamy

Jak się w to wszystko wkomponowuje reklama? Z pewnością może być jednym z elementów, które składają się na charakter i reputację znaku firmowego. Na pewno może być bardzo ważną częścią docierania do odbiorcy po to, by wywołać owo pozytywne nastawienie. Ostatecznie jej rola jest bardzo prosta – zrealizować sprzedaż jeżeli nie jest w stanie tego zrobić, w taki czy inny sposób, niewiele jest w niej sensu.

Read More

Wspieranie i motywowanie dystrybutorów

Powiedziałem wcześniej, że kiedy już produkt znajdzie się na pólkach w supermarkecie, prawdopodobnie zostanie sprzedany. To samo się odnosi, w pewnym stopniu, do większości innych kanałów dystrybucji, o ile tylko dystrybutor zostanie właściwie poinformowany o zaletach produktu, aby móc go eksponować (znów reklama!) tub sprzedawać, zachwalając jego zalety, jednakże obecnie w większości operacji dystrybucyjnych jest coraz mniej prawdopodobne, że odbiorca w handlu będzie kupował nowy produkt od któregokolwiek dostawcy (z wyjątkiem sytuacji gdy produkt jest sprzedawany pod własną nazwą markową sprzedawcy), bez obietnicy wsparcia za pomocą reklamy lub innych form promocji. Poza tym zazwyczaj oczekuje się, że reklama będzie zawierała jakąś część promocji, nawet jeżeli jest to tylko sklepowy materia) ekspozycyjny lub wkład we własną reklamę sprzedawcy detalicznego.

Read More

Kreatywność

Nie wydaje mi się, by ktoś mógł powiedzieć, jak tworzyć przekaz reklamowy. Można powiedzieć, co powinno ukazać się w ogłoszeniu reklamowym, wyjąwszy to, co można pominąć. Jednak dobre reklamy to pomysły z wyobraźnią. Rodzenie się pomysłów jest dość zagadkowym procesem – względnie dobrze opisanym na prawie 600 stronach przez Arthura Koestlera w dziele The Ad of Crealion („Akt tworzenia”). Proces ten jest sprawą bardzo osobistą – różni ludzie, którzy są w tym dobrzy, różnie do tego podchodzą.

Read More

Prostytuowanie sztuki

W świecie artysty komercjalizm obniża wartość większości rzeczy. Szlachetny ideał nienaruszalności artystycznej jest ponad materialnymi względami wyrażonymi w funtach i pensach. Toteż fakt, że reklama wykorzystuje język kilku sztuk (literatury, ilustratorstwa, fotografiki, muzyki) jest afrontem samym w sobie. Innym powszechnie dającym się zaobserwować faktem jest to, że większość przekazów reklamowych nie zawiera ani dobrych tekstów, ani dobrych ilustracji, ani dobrych fotografii, ani dobrej muzyki. Jest po prostu jeszcze jednym dowodem na pasożytniczy charakter tej branży na jasnym obliczu kultury. Ars grałia artis2), ale tak naprawdę – to reklamy dla reklam.

Read More

Szczególne grupy produktów

Reklama artykułów żywnościowych jest ograniczona i kontrolowana głównie przez ustawę o żywności i lekach z roku 1955 (Food & Drugs Act 1955), lecz także przez przepisy szczegółowe dotyczące konkretnych artykułów żywnościowych, jak

Read More

Brutalne środki perswazji

Jeżeli więc ogłoszenia reklamowe są przydatne w charakterze informacji (prawie niezależnie od ich treści), lecz są zarazem kusicielami i uwodzicielami, co możemy począć? Jeżeli ludziom uczestniczącym w badaniu na temat postaw wobec aspektów marketingu i reklamy zasugeruje się, że „Ogłoszenia reklamowe każą ludziom kupować rzeczy, których nie potrzebują”, to okaże się, że ludzie masowo podzielają taki pogląd. Jest to pogląd, który został podchwycony przez polityków (i moralistów), którzy kreślili dickensows- kie portrety emerytów w podeszłym wieku, zmuszonych przez reklamy do tracenia swych ciężko wypracowanych emerytur, mizernych jak oni sami, na deskorolki i repliki XVlll-wiecznych zegarów powozowych. Jak się można zorientować, zawsze kłoś inny jest „zmuszany” przez reklamy do kupowania rzeczy, których nie potrzebuje. Jeżeli chodzi o mnie lub ciebie, to my nie dajemy się nabierać.

Read More

Reklama wielonarodowa. Dlaczego?

„Marketing globalny” jako koncepcja został wynaleziony w latach 70. przez profesora Harvard Business School Theodorea Leavitta. Teoria globalnego marketingu podpowiada, że powinno być możliwe (na rynkach wielu produktów) pomyślne wykorzystanie efektów skali w pracach badawczo-rozwojowych, w produkcji i marketingu, po to, by zdominować światowy rynek poprzez wspólną połączoną działalność marketingową. Dającym się wywnioskować naturalnym następstwem tego (co zostało, w szczególności, entuzjastycznie podchwycone i rozwinięte przez firmę Saatchi and Saatchi) jest to, że globalny marketing powinien być wspierany przez globalną reklamę.

Read More

Plemiona i szamani

Jeżeli „globalna” reklama jest w swej istocie tak trudna, dlaczego jej szukamy i jak uzasadnimy to poszukiwanie? Przypuszczam, że logicznego uzasadnienia należy szukać w rynku.

Read More

Różnica między praktyką a teorią

Istnieje istotna różnica między praktyką w Zjednoczonym Królestwie i Francji. Francuskie placówki, zajmujące się mediami, wykazują tendencję do działania jako brokerzy mass mediów, kupujący czas antenowy lub powierzchnię wydawniczą „hurtem” i odsprzedający je dalej. Działają także jako specjaliści od planowania reklamy w mediach i kupcy. W przyszłości może to się rozwinąć i w Wielkiej Brytanii, chociaż Komisja Telewizji Niezależnej publicznie opowiada się przeciwko temu, Poza tym wśród wydawców gazet i czasopism nie ma żadnego entuzjazmu dła tej idei .

Read More

Bogactwo wyboru

Każdy komunikat reklamowy musi ukazać się w tym czy innym nośniku reklamy, nawet jeżeli będzie to tablica z napisem przy drodze lub witryna sprzedawcy czasopism. Zakres dostępnych środków jest bardzo szeroki, zarówno jeżeli chodzi o różne rodzaje nośników (druk, film, reklama w pomieszczeniach, reklama uliczna), jak i o poszczególne media każdego rodzaju.

Read More

Zdjęcia są lepsze od ilustracji, obrazy są lepsze od słów

Mówi się nam, że żyjemy w świecie, gdzie w coraz większym stopniu upowszechnia się kultura obrazkowa. Łatwiej jest interpretować i odbierać obrazy niż słowa. Może to być prawda. Wątpię, by tak było w istocie, przynajmniej wtedy, gdy zostały użyte właściwe słowa. Na pewno nic nie uzasadnia takiego traktowania ogłoszeń reklamowych, które składają się wyłącznie ze słów.

Read More