Caritas


Szkolne koło „Caritas” skupia uczniów, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka. Są oni wrażliwi na krzywdę innych, a swoimi działaniami starają się im pomagać.

Przygotowują różnorodne akcje, m.in:

  • pomoc w przygotowaniu wigilii dla bezdomnych
  • zbiórka książek dla dzieci z polskich rodzin na Ukrainie
  • zbiórki zabawek dla dzieci z domów dziecka
  • przygotowywanie paczek świątecznych dla biednych rodzin
  • pomoc dzieciom w hospicjach

Opiekunek koła jest pani Katarzyna Iwaszkiewicz