Bogactwo wyboru

Każdy komunikat reklamowy musi ukazać się w tym czy innym nośniku reklamy, nawet jeżeli będzie to tablica z napisem przy drodze lub witryna sprzedawcy czasopism. Zakres dostępnych środków jest bardzo szeroki, zarówno jeżeli chodzi o różne rodzaje nośników (druk, film, reklama w pomieszczeniach, reklama uliczna), jak i o poszczególne media każdego rodzaju.

W Zjednoczonym Królestwie jest 12 dzienników o zasięgu ogólnokrajowym i II wydań niedzielnych gazet ukazujących się na terenie całego kraju (oraz setki gazet lokalnych) 15 komercyjnych stacji telewizyjnych (ale tylko jedna sieć o zasięgu ogólnokrajowym, wykorzystująca dwa kanały), ponad 80 lokalnych rozgłośni radiowych i dwie obejmujące swym zasięgiem pól kraju. Istnieje około 2000 czasopism dla szerokich rzesz czytelniczych. Wydawnictwa te można podzielić na szereg różnych kategorii według taksonomii środowisk czytelników i grup zainteresowań. Jest także ponad 4000 czasopism specjalistycznych i technicznych. Około 1650 ekranów kinowych, głównie w dwóch wielkich krajowych sieciach kin, wyświetla reklamy. Istnieje wielka liczba slupów ogłoszeniowych itp. miejsc, na których nakleja się afisze, obejmujących szeroki zakres rodzajowy od „superslupów ogłoszeniowych” aż do reklam umieszczanych na zadaszonych przystankach autobusowych (by nie wspomnieć o podświetlanych znakach, bokach autobusów z reklamami na nich i planszach wewnątrz autobusów czy w wagonach londyńskiej kolei podziemnej).

Istnieją poza tym programy teatralne i sportowe, boiska piłkarskie, tory wyścigowe i inne urządzenia sportowe: przynajmniej dwie firmy zajmują się reklamą w postaci plakatów na ciężarówkach.

Można uzupełnić tę listę o ogłoszenia na taksówkach łub wewnątrz nich, nie mówiąc już o reklamie skierowanej bezpośrednio do klientów (reklama rozsyłana do adresatów pocztą albo też zwana reklamą bezpośrednią rozsyłaną pocztą – przyp. tłum.), środkach elektronicznych, takich jak Prestel. Pewien przedsiębiorca umieszcza reklamy na krowach pasących się wzdłuż torów kolei łączącej Londyn z Bringhton. Reklamy planszowe noszone przez ludzi i uliczni krzykacze są chyba najstarszymi mediami spośród wszystkich. Istnieją poza tym balony, butelki na mleko, boki ciężarówek i tak dalej.

W ramach wszystkich tych mediów istnieją również wybory, jakich można dokonywać: format, miejsce ustawienia, czas nadawania, częstotliwość i czasu trwania emisji wybory spośród reklam barwnych i monochromatycznych. Nic dziwnego, że musiały być utworzone specjalistyczne działy do spraw nośników reklamy, a nawet placówki zajmujące się kupowaniem mediów. Podjęte też zostały bardzo liczne badania nad każdym aspektem nośników reklamy. Wiele prac niezbędnych do analizowania danych pochodzących z badań nad nośnikami reklamy i do opracowywania planów bardziej efektywnego wykorzystania mediów wykonuje się za pomocą komputerów.

Umiejętności, doświadczenie, umiejętność oceny i prowadzenia negocjacji przez ludzi pracujących z mediami pozostają najważniejszymi składnikami udanej kampanii reklamowej. Od czasu do czasu będziemy musieli przyjrzeć się poszczególnym mediom, gdyż każdy z nich ma własne cechy charakterystyczne, wymagania i dostępne środki na badania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>