Bieg z biało-czerwoną


Drugiego maja uczniowie naszego gimnazjum oraz zawodnicy „Tempa 5” pod opieką mgr Marii Sugier brali udział w wydarzeniach rekreacyjnych z okazji Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Główne uroczystości z udziałem Kompanii Honorowej Wojska Polskiego rozpoczęły się pod pomnikiem Orląt Przemyskich podniesieniem flagi i wystąpieniem okolicznościowym Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomę. Uczestnicy „Biegu z biało – czerwoną” mieli wyznaczoną trasę od pomnika Orląt przez ścieżkę rowerową i Park Miejski na Wzgórze Zamkowe, gdzie przy Kamieniu twórców Konstytucji 3 Maja bieg się zakończył.