Badanie wody

Decyzja dotycząca prowadzenia reklamy, niezależnie od tego, czy inicjującej czy też w odniesieniu do obecnej na rynku marki, jest niewątpliwie skomplikowana. Ostatecznie jest to raczej sprawa czyjegoś sądu niż naukowego uzasadnienia. Kiedy decyzja wydaje się całkowicie niemożliwa do rozważenia, prawie zawsze istnieje rozwiązanie kompromisowe. Jeżeli nie jesteś przygotowany do wykonania zdecydowanego ruchu w pełnym zakresie dostępnych środków, zawsze możesz przeprowadzić test. Możliwości uzyskania za pomocą takiego testu prawdziwie mierzalnych wyników są nieco ograniczone. Również nakłady inwestycyjne w teście będą nieproporcjonalnie wysokie, ponieważ musisz efektywnie przygotować taki sam materiał reklamowy dla potrzeb testu, jak i dla o wiele większej, realizowanej w pełnym zakresie operacji, toteż koszty produkcji – zwłaszcza jeżeli chodzi o media filmowe – będą stanowiły poważną pozycję w twoim budżecie.

Możesz przetestować reklamę teoretycznie, na pewnym obszarze kraju, w konkretnym środku masowego przekazu lub wśród konkretnej grupy ludzi. Najbardziej znany jest system badania marketingowego Burkea BASES. Posługuje się on stosunkowo prostymi technikami badania konsumentów w celu opracowania prognoz dotyczących potencjalnego udziału nowej marki w wolumenie sprzedaży na podstawie połączenia próbek reklamy i produktów.

Test rynkowy naraża cię na stratę czasu i może spowodować, że odkryjesz swoje karty przed konkurentami, może jednak pomóc ocenić, jakie są twoje perspektywy, i może ci zaoszczędzić pieniędzy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>