Badania rynku

Tego typu badania nad stylem życia zazwyczaj stanowią źródło akronimów, takich jak „yuppies”, „dinkies”, „glams”81 itp., które ostatnio zostały entuzjastycznie podchwycone przez media.

Ten rodzaj analizy pomaga ludziom z działów kreatywnych w agencjach, ma jednak praktyczne ograniczenia. Badania ad hoc nad stylem życia (w odróżnieniu od podejść opartych na TG/) nie zawsze mogą być odniesione – bez dalszych poważniejszych badań – do ustalonych danych dotyczących mediów. Wymaga to albo potrójnego pełnego badania ankietowego, mającego ponownie ustalić typy według stylu życia (jeżeli ma być wykonane jakieś badanie uzupełniające), albo stworzenia skróconej klasyfikacji dla celów badan i analizy.

Na różne produkty najlepiej spoglądać raczej pod kątem różnego grupowania stylów życia. W sytuacji idealnej każdy typ wymaga własnego większego badania, zatraca się więc istotę całego ćwiczenia. Poza tym badający mają trudności z powtórzeniem wyników. Wyżej opisany materiał oparty na TGI można uważać za niedostatecznie dokładny z punktu widzenia planowania kreatywnego, nawet jeżeli 6 Przyp. tłum. Są to neologizmy, właściwe dla stylu potocznego, które pojawiły się w języku angielskim stosunkowo niedawno, w latach 70. i 80

Yuppies, także yuppy – Młoda osoba, dobrze wykształcona, mieszkająca w mieście, wykonująca dobrze płatną pracę i osiągająca wysokie dochody zwłaszcza ktoś kto lubi wydawać pieniądze i prowadzi modny styl życia. Skrótowiec od pierwszych liter słów: young urban professionat + końcówka ie.

Dinkies, liczba poj. Dinky – Członek związku (także małżeńskiego), w którym oboje pracują, lecz nie mają (jeszcze) dzieci. Przeciętna para Dinky ukończyła niedawno 40 lat, jej łączne dochody wynoszą ponad 50.000 funtów rocznie. Termin został utworzony od pierwszych liter słów „double” (albo dual) income, no kids (podwójny dochód, żadnych dzieci). Niekiedy przyjmuje się że y ma oznaczać „yet” (jeszcze), chociaż do wielu par Dinky to uzupełnienie nie pasuje. Ciężka praca pozwoliła im jeszcze na zawarcie małżeństwa, nie pozostawiła jednak czasu na prokreację, na przychówek przyszłych Yuppie.

Glam – Dobrze sytuowana osoba w średnim wieku, między 45. a 59. rokiem życia. Nazwa pochodzi od pierwszych liter słów: Greying, Leisured, Affluent i Married (osoba siwiejąca, prowadząca próżniaczy tryb życia, bogata i żonata/zamężna), Dysponują oni ogromnym funduszem swobodnej decyzji (15 mld funtów) i sfanowią kluczową grupę społeczno-ekonomiczną w Wielkiej Brytanii. jest on niezmiernie pomocny dla osób zajmujących się planowaniem wykorzystania mediów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>