Badania rynku prasy

Badaniami rynku prasy jak i pozostałych mediów zajmują się wyspecjalizowane instytuty badań społecznych i rynkowych. W Polsce wymienia się 25 najważniejszych instytutów. Większość z nich powstała w okresie 1989-1993. Najdłuższe tradycje ma Ośrodek Badań Prasoznawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego, który działa już prawie 40 lat.

Zakres i rodzaj prowadzonych badań dla wszystkich instytutów jest bardzo zbliżony. Różnice polegają przede wszystkim na metodach przeprowadzania badań, doborze wielkości reprezentatywnej próby oraz okresie (pora roku) ich realizacji.

Należałoby wymienić niektóre z instytutów badawczych, zajmujących się badaniami rynku prasy systematycznie i na dużą skalę. Znalazły one uznanie wśród głównych odbiorców (mediów oraz agencji reklamowych). Są to: Ośrodek Badań Prasoznawczych UJ, GfK Polonia, Estymator, Pentor, OBOP (głównie badania telewizji publicznej i radia) i Demoskop.

Większość tych badań po szczegółowym przeanalizowaniu jest publikowanych i odpłatnie rozpowszechnianych w formie raportów. Z reguły są to dwa lub trzy odrębne opracowania dotyczące: telewizji (lub telewizji i radia), radia, prasy.

Niektóre z tych cech są ze sobą skorelowane, nie dotyczy to, niestety, więcej niż dwóch cech jednocześnie. Dla przykładu: posługując się takim raportem nie można określić, jak liczna jest grupa kobiet samotnych żyjących w miastach powyżej 200.000 mieszkańców, czytających dany tytuł. Ostatnio powstają inicjatywy badań na większych próbkach (ok. 10.000 osób), co znacznie poprawiłoby jakość i dokładność danych o polskiej prasie.

Ceny badań wahają się od kilkudziesięciu do kilkuset milionów złotych. Pojawiły się też pierwsze badania dostępne w formie programu komputerowego, co znacznie przyspiesza opracowanie planu mediów lub wyboru określonego czasopisma ze względu na poszukiwany profil czytelników.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>