Archipelag skarbów


W dniach 15-16.12.br. uczniowie klas drugich uczestniczyli w programie profilaktycznym „Archipelag Skarbów”, prowadzonym przez 3-osobową ekipę specjalnie przeszkolonych trenerów. Program ten promuje mądre podejście do problemów współczesnych nastolatków oraz zachęca uczestników do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy itp.
Program jest wpisany do „Systemu standardów i rekomendacji programów profilaktycznych” sygnowanego przez najważniejsze agendy Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej (Ośrodek Rozwoju Edukacji, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii
i Neurologii).
Drugoklasiści wcielili się w poszukiwaczy skarbu… i próbowali poznać drogi
do zdobycia szczęścia…
Trenerzy zwracali uwagę na potrzebę tworzenia relacji i więzi opartych na zaufaniu
i szacunku. Przedstawili również mechanizmy związane z uzależnieniem od alkoholu
i narkotyków.
Ciekawym elementem programu był również trening asertywności – uczniowie ćwiczyli opieranie się negatywnej presji rówieśników.
Uczestnicy warsztatów mogli również zapoznać się ze specjalnie przygotowanymi wywiadami ze znanymi ludźmi (m.in. Tomasz Adamek, Marek Kamiński, Leszek Blanik, Jacek Czachor, Anna Jamróz, Manuel Arboleda), którzy popierają główne idee propagowane przez program „Archipelag Skarbów” .
Prezentacje multimedialne, filmy, muzyka, ćwiczenia, w których uczniowie mogli wziąć bezpośrednio udział – wszystko to tworzyło niezwykłą atmosferę i wzmacniało przekaz warsztatów.
Ważnym elementem spotkania był również Festiwal Twórczości Młodzieży. Uczniowie drugich klas mieli okazję przygotowania wierszy, plakatów, piosenek, prezentacji multimedialnych na tematy omawiane w programie.
Na koniec spotkania uczestnicy odśpiewali razem z trenerami „Szantę z Archipelagu Skarbów”.