Agencje a ich wysiłek

Jest to proces, który wiąże się z całą sferą planowania kampanii reklamowej gromadzeniem informacji, oceną sytuacji klienta, przygo- towaniem celów i strategii i, być może, opracowaniem koncepcji prowadzących do realizacji strategii. W charakterze części tego procesu agencja musi spróbować bardzo szybko dowiedzieć się możliwie jak najwięcej o przedsiębiorstwie klienta i jego problemach, a także o najważniejszych ludziach w organizacji klienta.

Końcowym produktem tego procesu prawie zawsze będzie prezentacja przez agencję wobec klienta tego, jak agencja zamierza wykonać swoje zadanie. Teoretycznie można to przeprowadzić na wiele sposobów, od mniej lub bardziej formalnej rozmowy w gabinecie dyrektora zarządzającego do w pełni opracowanego występu scenicznego połączonego z piosenkami i tańcami. Różne agencje mają różne mocne strony, natomiast występ sceniczny połączony z piosenkami i tańcem nie dla wszystkich jest ulubionym sposobem, natomiast może wywrzeć na kliencie ogromne wrażenie. Decyzja dotycząca tego, w jaki sposób agencja ma zaprezentować się klientowi, w dużym stopniu jest kwestią doświadczenia kierownictwa agencji i oceny jej mocnych stron. Ulubione podejście agencji musi być ocenione w zestawieniu z wyraźnie zaznaczoną preferencją klienta.

Nie wydaje mi się, by istniały jakieś rzeczywiste reguły prezentowania się przez agencje – poza standardowymi zasadami sprzedawania swoich usług. Poważnym ryzykiem jest zanudzenie klientów opowiadaniem im o czymś, co jest im znane lepiej z ich własnych rynków. Jeżeli jednak nie pokażesz, że naprawdę rozumiesz problemy, istnieje ryzyko oceny jako rozumiejącego te kwestie powierzchownie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>