Agencja reklamowa

Agencja, tak samo jak klient, staje zarówno wobec pokusy, jak i nieodpartej potrzeby zaprezentowania pomysłów na reklamę w sposób twórczy. Klient na ogół chce zapoznać się z kreatywnym materiałem dotyczącym jego biznesu, tak samo agencja lubi pochwalić się, jaka jest zdolna. Tak jednak, jak istnieje ryzyko dla klienta, że na jego decyzję wpłynie rzucający się w oczy brak związku, tak samo istnieje ryzyko dla agencji, że nie będzie w stanie właściwie ocenić klienta. Im lepiej agencja planuje swoją reklamę, tym mniej prawdopodobne jest, że wykaże się najlepszą formą podczas „twórczej” prezentacji, gdyż zazwyczaj będzie to robiła lepiej po dłuższej i dokładniejszej znajomości z klientem.

Prowadzona w pełnym wymiarze prezentacja koncepcji kampanii dla poważnego zleceniodawcy stanowi dla agencji kosztowne zajęcie. Nie powstrzyma to jednak agencji od współzawodnictwa, jeżeli wynagrodzenie za nie wydaje się być dostatecznie wysokie jednak bardzo łatwo utracić kontrolę nad kosztami. W Wielkiej Brytanii tylko nieliczne agencje są przygotowane do tego, by realizować takie akcje we współzawodnictwie z więcej niż dwiema lub trzema innymi. Coraz częściej stosuje się taką praktykę, że agencje proszą klienta o pokrycie przynajmniej kosztów samej prezentacji. Nie ulega wątpliwości, że kampania reklamowa angażująca cztery lub pięć agencji, powinna dostarczyć klientowi w znacznym stopniu czegoś, co w efekcie jest bezpłatną konsultacją dotyczącą jego problemów (możliwości marketingowych i informacyjnych). Agencja może bez trudu wydać 25.000 funtów przy większej akcji reklamowej na samą opłatę czasu pracy personelu. Nie obejmuje to kosztów wykończenia dzieła, eksperymentalnych ścieżek dźwiękowych {lub z podkładem muzycznym w przypadku reklamy radiowej albo telewizyjnej), ewentualnie włączając w to produkcję filmu animowanego oraz realizację ograniczonego programu badań wśród konsumentów. Jeżeli klient udziela rzeczywiście szczegółowego i kompleksowego instruktażu, koszty równie dobrze mogą wzrosnąć do wielkości sześciocyfrowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>