,,Aby wszyscy obywatele mogli żyć spokojnie i szczęśliwie…”


,,Aby wszyscy obywatele mogli żyć spokojnie i szczęśliwie…”

A.F. Modrzewski

Po raz kolejny w Gimnazjum nr 5 uroczyście obchodziliśmy rocznicę odzyskania przez Rzeczpospolitą niepodległości po 123 latach zaborów. Część oficjalną – zgodnie z wieloletnią tradycją – poprzedziła ogólnoszkolna ,,Akcja kotylionowa”.

W tym roku uczniowie wykonywali biało- czerwone kokardki, które ozdobiły korytarze szkolne i sale lekcyjne. Część z nich została rozdana mieszkańcom Przemyśla w trakcie uroczystości miejskich. Podczas happeningu młodzież na tekturowym sercu odbijała kolorowe ślady swoich dłoni, a że były to polskie barwy narodowe, wspólna zabawa stała się okazją do zamanifestowania patriotyzmu.