A więc jak mam opracowywać swoją strategię?

Różne agencje posługują się różnymi metodami w celu opracowania strategii. Coraz więcej agencji nalega na używanie „języka konsumentów”, wyrażonego w kategoriach zamierzonych (lub pożądanych) reakcji lub odzewów (odpowiedzi) na reklamę. Klasyczną deklaracją takiego podejścia jest zastosowana przez J. Waltera Thompsona deklaracja jego autorstwa pn. „T-Plan”, jak to zostało opisane przez Stephena Kinga w pracy „Developing New Brands”91. Odpowiedzi zostały podzielone na pochodzące ze zmysłów (to, co jest postrzegane, a co dotyczy marki produktu), pochodzące z umysłu (to, w co wierzy się na temat marki) i z emocji (to, co czuje się na temat marki). Typowym zestawem odpowiedzi w odniesieniu do płynu do zmywania naczyń Persil mogły być:

Pochodzące ze zmysłów: Płyn do zmywania naczyń Persil. Zmywa wiele naczyń – naprawdę do białości. Jest bardzo łatwy w użyciu. Pochodzące z umysłu: Płyn do zmywania naczyń Persil. Dzięki niemu moje naczynia będą naprawdę czyste, tak jak dzięki Persilowi czyste jest moje pranie.

Pochodzące z emocji: To miło ze strony ludzi od Persila, że wyprodukowali płyn do zmywania naczyń. Jestem pewien, że mogę mu zaufać – będzie prawie jak stary przyjaciel.

Problem polega na tym, że podział w zależności od zmysłów, umysłu, emocji jest trudny do przeprowadzenia w praktyce. Nie istnieje poza tym wyraźna wskazówka co do wymaganej równowagi pomiędzy tymi trzema kategoriami. Równocześnie istniee stała presja ze strony członków działów kreatywnych, żeby prezentowane przez klienta informacje o produkcie i firmie były proste. Tego rodzaju założenia twórcze muszą przedstawiać strategię szczegółowo oraz w sposób łatwy do zrozumienia i nadający się do wykorzystania przez zespół twórczy jeżeli nie – są bezużyteczne.

Dla zespołu kreatywnego strategia musi być przejrzysta, zwięzła, ale również stymulująca. Musi poza tym być wspierana przez proste wskazówki i uzupełnienia przez szczegółową informację o produkcie. Nie ulega wątpliwości, że najlepsza i najbardziej efektywna reklama opiera się wprost na pełnym zrozumieniu, czym jest produkt.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>