Cyberprzemoc


W dniu 26.04.br. klasy 2a i 2b, wraz z opiekunami – panią Jolantą Wojtowicz, panią Katarzyną Iwaszkiewicz, panią Elżbietą Niegowską-Śliwiak oraz panią Barbarą Gradowską-Stępień,  uczestniczyły w zajęciach Cyberprzemoc, gdzie są granice wolności w sieci? w Centrum Kulturalnym w Przemyślu.

Zajęcia te, zorganizowane przez pedagoga szkolnego – panią Wiesławę Steblińską, obejmowały projekcję filmu Przytul mnie, będącego debiutem pełnometrażowym Kaspara Munka, oraz prelekcję i warsztaty poświęcone problemowi cyberprzemocy i wolności w sieci.

Warsztaty te zostały zorganizowane w ramach programu KinoSzkoła.
KinoSzkoła to nagrodzona przez Polski Instytut Sztuki Filmowej pozaszkolna forma edukacji, której głównym celem jest wsparcie w rozwoju kompetencji medialnych i społecznych przedszkolaków, uczniów wszystkich poziomów nauczania, a także nauczycieli i studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W roku szkolnym 2014/2015 w ponad 1020 zajęciach KinoSzkoły wzięło udział ponad 120 tysięcy uczniów z całej Polski.

Warsztaty, obejmujące pracę metodą dramy, miały dynamiczny charakter. Uczniowie wykazywali dużą aktywność i chętnie uczestniczyli w dyskusji na temat przedstawianych w filmie problemów ich rówieśników.