Monthly Archives Sierpień 2017

Korzyści dla konsumenta

Niewątpliwie istnieją korzyści dodane. Reklama stanowi wkład w efektywną produkcję oraz merketing dóbr i usług. Bez niej większość dóbr lub usług reklamowanych oraz wiele dóbr i usług nie reklamowanych kosztowałoby drożej i trudniej byłoby je kupić niż obecnie.

Read More

Koordynator kampanii reklamowej na rzecz klientów (account executive)

Jest to osoba w garniturze, będziesz widywał ją najczęściej, będzie obecna prawie na wszystkich spotkaniach, jakie będziesz odbywał z agencją. Do obowiązków tej osoby należy dbanie o twoje interesy w agencji i o interesy agencji w kontaktach z tobą. Koordynator kampanii reklamowej na rzecz klientów jest odpowiedzialny za planowanie twojej kampanii reklamowej oraz za zapewnienie, że agencja wywiąże się z zadania. Aby to wykonać, musi mieć znaczne doświadczenia w branży reklamy (mógł również pracować dla firmy klienta).

Read More

Komunikaty reklamowe

Istnieje racjonalne założenie, że komunikaty reklamowe znajdujące się w dolnych partiach skali, jak to zostało przedstawione na tej stronie, będą czytane i oglądane dokładniej. Będą też bardziej szczegółowo i bardziej świadomie wykorzystywane przez nabywców niż te, które odnoszą się do zakupów i towarów z górnej części skali. Jest prawdopodobne, że ogłoszenia dotyczące produktów droższych i niezwykłych wywołają ogólnie większe zainteresowanie niż komunikaty reklamowe dotyczące tanich, kupowanych codziennie artykułów. Po prostu aż kusi, żeby szczegółowo zapoznać się z ogłoszeniem mówiącym o drogim samochodzie łub przejrzeć kolumny „domy na sprzedaż”, nawet jeżeli aspiruje się jedynie do używanego forda escorta albo w ogóle nie zamierza zmieniać domu przez najbliższe 10 lat.

Read More

Kino krewnym telewizji

Chociaż kino stało się bardzo ubogim krewnym telewizji, jeżeli chodzi o wydatki na reklamę (zaledwie 0,5 procent wydatków na reklamę w Zjednoczonym Królestwie), w sensie twórczym jest to fascynujące medium. Wykonuje się tu o wiele bardziej innowacyjną i wyższej jakości pracę (w stosunku do wielkości ponoszonych kosztów) niż w telewizji. Dzieje się tak z trzech powodów. .

Read More

Kartka pocztowa do każdego domu?

Reklama stwarza możliwość przemówienia, niezwykłe tanio, do bardzo wielu ludzi. Jak na to wskazała firma Procter & Gamble w swym zeznaniu przed Komisją do spraw Monopoli (prowadzącą w połowie lat 60. dochodzenie w sprawie detergentów), ich wynoszące wiele milionów funtów wydatki na reklamę pozwoliły im na dotarcie za pośrednictwem telewizji dosłownie do wszystkich gospodarstw domowych w kraju i na mówienie do nich przez 30 sekund lub więcej, kilka razy w ciągu roku – a wszystko po koszcie wysyłki jednej kartki pocztowej do każdego domu.

Read More

Kampania reklamowa

Dobrym przykładem jest kampania reklamowa w telewizji Aris- tona – która się „ciągnie… ciągnie… i ciągnie”. Wedle agencji (która, być może, nie jest szczera w tym, co mówi) technika ich reklam telewizyjnych opiera się na badaniach przeprowadzonych przez japońską firmę gier telewizyjnych Nintendo, natomiast reklamy mają wywierać prawie hipnotyczny efekt. (Nawet wykorzystują muzykę Nintendo na ścieżce dźwiękowej). Jeżeli oprzeć się na wynikach badań, to kampania jest serdecznie nielubiana przez wielu, jednakże do niektórych przemawia i z pewnością towar dobrze się sprzedaje. Co chcemy, żeby klienci wydobyli z naszej reklamy? Teraz powinniśmy już wiedzieć, z kim chcemy rozmawiać i co myślą o naszym produkcie ci, z którymi mamy rozmawiać. Wiemy również, że mogą oni na naszą reklamę reagować w nieco wypaczony sposób. Jak zatem możemy przystąpić do określania naszej strategii w nadziei, że uda się nam doprowadzić do tego, że odbiorcy reklamy będą reagowali we właściwy sposób (tak jak chcemy, żeby reagowali)?

Read More

Jakość produktu

Innym bardzo istotnym elementem decyzji dotyczącej prowadzenia reklamy jest zdolność produktu do wsparcia reklamy. Jeżeli wiesz, że twój produkt może zaoferować klientom niewątpliwą i wyraźną wyższość (która może się przejawiać w wykonaniu, cenie albo po prostu w zadowoleniu z psychicznego punktu widzenia) nad produk- tami konkurencyjnymi, masz wówczas na własność rzecz, która jest, na pierwszy rzut oka, warta reklamy. Jest to z pewnością idea! w świecie, który rzadko dostarcza nam rzeczy idealnych. Na bardzo konkurencyjnych rynkach, takich jak rynek artykułów spożywczych w Stanach Zjednoczonych, rzadko który produkt może utrzymać rzeczywistą wyższość techniczną nad konkurencją przez dłużej niż kilka miesięcy, o ile nie jest oparty na nowej, opatentowanej technologii. W związku z tym musi on opierać się na tymczasowej wyższości pod względem wykonania lub ceny i starać się stworzyć długookresową przewagę psychologiczną wśród konsumentów. O ile dość łatwo wskazać na wyższość techniczną, o wiele trudniej być pewnym przewagi psychologicznej. Bardzo kusi, żeby powiedzieć: „Nasz produkt jest równie dobry, jak ich – wszystko, co musimy zrobić, to wyposażyć go w pewną wartość dodaną w umyśle konsumenta”„. Ostatecznie jest to cel, który sobie wytycza w dużej mierze reklama. Cel ten stanowi fundamentalną podstawę marketingu marki.

Read More

Jak utrzymać klientów

Przez sporą część czasu, nawet na rynkach konkurencyjnych, reklama jest wykorzystywana jako sposób przypominania odbiorcom o istnieniu danego znaku firmowego oraz podtrzymywania ich zaufania do jego zdolności zaspokajania ich potrzeb. Ta funkcja „przypominająca” w dużym stopniu jest źle rozumiana przez wielu ludzi spoza świata biznesu, którzy, jak się wydaje, wierzą, że skoro o produkcie został powiadomiony ogól ludności, nie ma żadnej potrzeby dalszego jego reklamowania. Dla tego kierunku myślenia cale zadanie reklamy sprowadza się do zapewnienia „informacji”. Okresowo następują skomplikowane przypadki akademickich sporów, na ile dana reklama lub kampania reklamowa albo wydatki na reklamę określonej branży są „informacją”, a zatem są w jakiś sposób „usprawiedliwione”, jest to wyjątkowo jałowa dyskusja.

Read More

Jak oceniać reklamy

Każdy jest ekspertem od reklam. Ludzie mogą nic nie wiedzieć na temat doboru nośników reklamy albo jak produkować reklamę telewizyjną, mogą nie wiedzieć, ile kosztuje wykupienie powierzchni wydawniczej o wymiarach 20 cm na 5 szpalt w piśmie Finchley Adoertiser. Ale wiedzą, jak wygląda dobra reklama, gdy zobaczą chociaż jedną taką.

Read More

Jak działa reklama

Reklama, oczywiście, pomaga sprzedawać. Ogłoszenia reklamowe informują, przekonują, przypominają, oddziałują, zmieniają opinie, a nawet zmieniają emocje i postawy. Reklama zmienia społeczeństwo – każe ludziom kupować rzeczy, których nie potrzebują umożliwia wielonarodowym monopolom kapitalistycznym tuczenie się kosztem klasy robotniczej. Czyż nie tak?

Read More

Ile wydać

Jeżeli przyjmiemy, że podjąłeś decyzję, iż będziesz (pomimo wszystkich pułapek i niepewności) prowadził reklamę, to następną, bardzo ważną kwestią jest, iłe wydać na to pieniędzy. Jest jedna, ale nie przynosząca pożytku odpowiedź: „Przynajmniej o 10 procent mniej, niż cię na to stać”. Nie przynosi ona żadnego pożytku, ponieważ bardzo trudno jest ustalić, na ile cię stać Reklama może, teoretycznie, zabrać pieniądze pochodzące z innych rodzajów działalności związanej ze sprzedażą i marketingiem, jak również z zysków. Tym niemniej jest to trafna rada, ponieważ ryzyko, że weźmiesz na siebie o wiele za dużo, jest znaczne.

Read More

Generalny opis rynku

Rynek reklamy prasowej w Polsce istnieje zaledwie od kilku lat. jego rozwój zaczął się z ogromnym opóźnieniem w stosunku do krajów zachodnich, należy jednak ocenić, że rozwój ten jest bardzo intensywny. Mówiąc o reklamie prasowej bierzemy pod uwagę głównie ogłoszenia tzw. wymiarowe, zajmujące ściśle określoną powierzchnię w danym czasopiśmie czy gazecie.

Read More