Monthly Archives Luty 2015

Ogłoszenia reklamowe

Zanim zamieszczą ogłoszenia reklamowe, które mają na celu sprzedaż produktów bezpośrednio na podstawie ogłoszeń w formie wkładek zamieszczanych w wydawnictwie, nadawcy reklam muszą przedstawić NPA bardzo szczegółowe informacje na temat swoich firm i zdolności do zaspokojenia ewentualnego popytu wywołanego zamieszczonym ogłoszeniem. Muszą też wpłacić na fundusz gwarancyjny pewną kwotę pieniędzy, pozostającą w określonej proporcji do ich przyszłych wydatków na reklamę w mediach.

Read More

Kierownictwo (Management)

Agencje na ogół mają wieloosobowe zarządy (ang. boards of directors). Dzieje się tak, ponieważ klienci chcą mieć poczucie, że są dostatecznie ważni, „by dyrektor realizował ich zlecenie”. Logika tego oznacza, że w większości przypadków dyrektorzy wykazują tendencję do bycia raczej koordynatorami prowadzącymi kampanię reklamową na rzecz klientów (ang. account executives), czyli ludźmi, do których podstawowych obowiązków należy utrzymywanie kontaktów z klientem, niż kierownikami działów.

Read More

Planowanie kampanii

Pośrednio wynika z tego szereg bardzo prostych, ale zasadniczych punktów. Najważniejszy (nazbyt łatwo zapomina się o nim w entuzjastycznym porywie tworzenia nowego pomysłu na reklamę) jest fakt, że po kampanii reklamowej można spodziewać się, zmian i rozwoju w czasie. Opracowany dla konkretnej sytuacji pomysł, którego nie można rozwinąć lub zmodyfikować (albo dostosować do potrzeb różnych mediów), w większości przypadków świadczy o tym, że stanowi przeszkodę, a w istocie – ślepą uliczkę. Kreatywne przesianie lub ograniczenie jest tym, co wychodzi na jaw, gdy tylko zaczynamy myśleć w kategoriach kampanii. Najważniejsze nauki mają więc charakter operacyjny:

Read More

Formy wstępnego testowania reklam wydawniczych

Innymi dostępnymi formami wstępnego testowania reklam wydawniczych za pomocą badań ankietowych są wszelkie odmiany testu makiety. Reklama może być włożona do konkretnego czasopisma zamiast do segregatora, by w ten sposób przybliżyć ją do realnego świata. Istnieje również wiele eksperymentalnych sposobów prowadzenia badań ogłoszeń reklamowych w czasopismach. Typowym sposobem jest wykorzystanie ukrytych kamer połączonych z pewną odmianą monitora śledzącego ruchy oczu. Można obserwować badaną osobę, pozostawioną w poczekalni z czasopismem, żeby zorientować się, jak czyta ona to czasopismo i na które fragmenty poszczególnych stron {lub ogłoszeń reklamowych) zwraca większą uwagę.

Read More

Aspekty etniczne

Reklama ma tendencję do odzwierciedlenia społeczeństwa w jego niechęci do uznania znaczącej obecności mniejszości rasowych. W niewielu brytyjskich reklamówkach zaangażowani są aktorzy pochodzenia afrykańskiego lub azjatyckiego – Frank Bruno i Lenny Henry są nielicznymi wyjątkami. Nie potrafię sobie przypomnieć, czy widziałem dorosłego Azjatę w jakiejkolwiek reklamie bez wyraźnego etnicznego odniesienia do samej reklamy (np, w reklamie przyprawy curry). Większość ludzi w branży reklamowej nie zdaje sobie sprawy z wielkości specyficznie etnicznego rynku, reprezentowanego, jeżeli chodzi o media, przez (przykładowo) radio Choice FM (Brixton), Daily Jang, Garavi Gujarat, Gleaner, Multi-Mag czy Voice, A przecież w Zjednoczonym Królestwie istnieje przynajmniej 2,8 min członków mniejszości etnicznych.

Read More

Projektuj ogłoszenie reklamowe w sposób logiczny

Przeprowadzono wiele badań, by wykazać, w jaki sposób większość łudzi ma skłonność przeglądać strony ogłoszeniowe w gazetach i czasopismach. Wykazują oni skłonność do postępowania według logicznej kolejności, zaczynając od nagłówka na górze kolumny (zakładając, że tam się znajduje) i kończąc w prawym dolnym rogu strony.

Read More

Reklama w gospodarce

W Zjednoczonym Królestwie w latach 80. reklama siała się przemysłem o znaczącym rozwoju, zarówno jeżeli chodzi o liczby bewzględne, jak i w stosunku do gospodarki jako całości. Pozostaje ona w wyraźnym kontraście do doświadczeń większej części lat 70. Dane przedstawione w tablicy T8.1 pokazują, jak wzrastały wydatki zarówno w stosunku do produktu narodowego brutto (PNB), jak i (co może być jeszcze istotniejsze) do wydatków konsumentów – by następnie zacząć się kurczyć, gdy nastała recesja.

Read More

Reklamowanie za pomocą poczty (direct mail)

Z punktu widzenia reklamy marketing bezpośredni można podzielić na dwie równe części: reklama reakcji bezpośredniej (wkładki reklamowe w prasie lub odpowiedź na reklamę telewizyjną, zazwyczaj z podawaniem numeru telefonu, pod który można dzwonić na koszt reklam oda wcy), a ponadto dostawy bezpośrednie za pośrednictwem poczty lub w formie wizyt składanych przez sprzedawców w domu klienta.

Read More

Ogłoszenia reklamowe

Ujmując to najprościej, przedsiębiorstwo kupuje zasoby (którymi mogą być surowce, części i składniki, pracownicy umysłowi i fizyczni przedsiębiorstwa, a nawet pieniądze), przekształca je w pewną formę produktu lub usługi i sprzedaje je z zyskiem swoim klientom. Aby to osiągnąć, musi mieć kapitał obrotowy, pracowników, obiekty, potenc- jainych klientów i środki docierania do nich. W zasadzie można to odnieść do przedsiębiorstwa dowolnego rodzaju. Proces ustalania, docierania i sprzedawania potencjalnym klientom jest obecnie określany mianem marketingu, który jest czymś więcej niż tylko nazwą, do jakiej „awansowało” określenie „sprzedaży”, a za jakie jest niekiedy uważane.

Read More

Radio przekaźnikiem reklamy

Po pierwsze: dopiero niedawno sieć się stała (w większym lub mniejszym stopniu) w pełni ogólnokrajowa, ale nadal jej zasięg oddziaływania znacznie ustępuje zasięgowi oddziaływania telewizji. Po drugie: nakłady kapitałowe kampanii „ogólnokrajowej”, z wykorzystaniem ponad 80 rozgłośni, są znaczne, jeżeli kampania ma mieć odpowiedni (z punktu widzenia wymagań stawianych temu medium) zasięg i częstotliwość, z jaką będzie docierać do słuchaczy. Poza tym struktura ustalanych cen, jeżeli chodzi o transakcje i uzyskiwane rabaty, jak się wydaje, faworyzuje lokalnych nadawców reklam. Po trzecie: medium to nie może wykazać się wynikami badań, zbliżonymi pod względem poziomu do danych pochodzących z badań, dostępnych w BARB, w odniesieniu do telewizji. Wszystkie te czynniki składają się na to, że radio traktowane jest jako bardzo peryferyjny nośnik reklamy.

Read More

Reklama za pośrednictwem poczty

Reklama za pośrednictwem poczty może być – i jest – wykorzystywana do sprzedaży dosłownie wszystkiego. Jej wykorzystanie na rynku dóbr konsumpcyjnych wykazuje tendencję do szczególnego koncentrowania się na książkach, czasopismach i płytach, obok usług finansowych.

Read More

Reklamowanie za pomocą poczty (dired mail)

Reklama bezpośredniej reakcji łatwo wkomponowuje się w reklamę skierowaną bezpośrednio do klientów (reklamę prowadzoną za pośrednictwem poczty, czyli dired mail – przyp. tłum.). Dobrze realizowana działalność reklamy opartej na bezpośredniej reakcji powinna prowadzić do rozwoju biznesu opartego na reklamowaniu się za pośrednictwem poczty. Reklama typu dired mail jednak jest raczej odmienną (w sensie technicznym) działalnością, a jej techniki stanowią specjalistyczną dziedzinę reklamy.

Read More

Nie ma zadowalającej odpowiedzi

Ogromna większość budżetów na reklamę stanowi kompromis pomiędzy sumą teoretyczną a tą, jaką menedżer do spraw marki produktu chciałby wydatkować, skorygowaną o żądania dyrektora do spraw marketingu, księgowych i dyrektora do spraw zbytu. W wielu przedsiębiorstwach, które mają wiele marek produktów, mniej więcej ostatnie 10 procent całego budżetu na potrzeby działalności marketingowej jest często dzielone na zasadzie licytacji rywali przez menedżerów konkurujących marek.

Read More

Reklama a przedsiębiorstwo

Reklama jest dość niewielką, lecz istotną częścią ogólnych wydatków przeciętnego przedsiębiorstwa. Jest poza tym ważną częścią działalności związanej ze sprzedażą produktów danego przedsiębiorstwa. Jest to coś, co koncentruje uwagę na ekonomicznej roli reklamy w przedsiębiorstwie. (Argument ten zwykle jest odnoszony do samej reklamy, bardziej realistyczne jest spojrzenie na globalne koszty marketingu).

Read More

W reklamie nie ma miejsca na humor

Było to obiter dictum wielkiego amerykańskiego twórcy ogłoszeń reklamowych, Claudea Hopkinsa, który znalazł silnego obrońcę w osobie Davida Ogilvy. Hopkins mawiał dalej, że nikt nie kupuje od kiowna. Łatwo zrozumieć jego punkt widzenia zwłaszcza na tle amerykańskiego rynku reklamy reakcji bezpośredniej, na którym głównie działał. Amerykanie bardziej niż Europejczycy nastawieni są na sprzedaż towaru. Jedynym problemem, aby uczynić z tego mającą sens regułę, byłoby znalezienie sposobu na przeprowadzenie linii podziału między humorem (zakazany) a dowcipem (do tego się zachęca).

Read More