Monthly Archives Luty 2015

Reklama wielonarodowa. Dlaczego?

„Marketing globalny” jako koncepcja został wynaleziony w latach 70. przez profesora Harvard Business School Theodorea Leavitta. Teoria globalnego marketingu podpowiada, że powinno być możliwe (na rynkach wielu produktów) pomyślne wykorzystanie efektów skali w pracach badawczo-rozwojowych, w produkcji i marketingu, po to, by zdominować światowy rynek poprzez wspólną połączoną działalność marketingową. Dającym się wywnioskować naturalnym następstwem tego (co zostało, w szczególności, entuzjastycznie podchwycone i rozwinięte przez firmę Saatchi and Saatchi) jest to, że globalny marketing powinien być wspierany przez globalną reklamę.

Read More

Plemiona i szamani

Jeżeli „globalna” reklama jest w swej istocie tak trudna, dlaczego jej szukamy i jak uzasadnimy to poszukiwanie? Przypuszczam, że logicznego uzasadnienia należy szukać w rynku.

Read More

Różnica między praktyką a teorią

Istnieje istotna różnica między praktyką w Zjednoczonym Królestwie i Francji. Francuskie placówki, zajmujące się mediami, wykazują tendencję do działania jako brokerzy mass mediów, kupujący czas antenowy lub powierzchnię wydawniczą „hurtem” i odsprzedający je dalej. Działają także jako specjaliści od planowania reklamy w mediach i kupcy. W przyszłości może to się rozwinąć i w Wielkiej Brytanii, chociaż Komisja Telewizji Niezależnej publicznie opowiada się przeciwko temu, Poza tym wśród wydawców gazet i czasopism nie ma żadnego entuzjazmu dła tej idei .

Read More

Bogactwo wyboru

Każdy komunikat reklamowy musi ukazać się w tym czy innym nośniku reklamy, nawet jeżeli będzie to tablica z napisem przy drodze lub witryna sprzedawcy czasopism. Zakres dostępnych środków jest bardzo szeroki, zarówno jeżeli chodzi o różne rodzaje nośników (druk, film, reklama w pomieszczeniach, reklama uliczna), jak i o poszczególne media każdego rodzaju.

Read More

Zdjęcia są lepsze od ilustracji, obrazy są lepsze od słów

Mówi się nam, że żyjemy w świecie, gdzie w coraz większym stopniu upowszechnia się kultura obrazkowa. Łatwiej jest interpretować i odbierać obrazy niż słowa. Może to być prawda. Wątpię, by tak było w istocie, przynajmniej wtedy, gdy zostały użyte właściwe słowa. Na pewno nic nie uzasadnia takiego traktowania ogłoszeń reklamowych, które składają się wyłącznie ze słów.

Read More

Pozycjonowanie

Pozycjonowanie czyli określenie, jak marka produktu najlepiej powinna dopasować się do konkurencyjnego rynku. Określenie to powinno być prawdziwe względem marki, musi mieć wysoką zdolność konkurencyjną i być, na ile to tylko możliwe, unikatowe. W rzeczywistości jest to coś, o co zabiega marka.

Read More

Postawy reklamy

W latach 60. wśród agencji rozpowszechniło się niezadowolenie z modelu AIDA. Rosnące przeświadczenie, że reklama nie jest jedyną rzeczą oddziałującą na obroty, zaczęło budzić wątpliwości co do tego, czy mierzenie wolumenu sprzedaży jest właściwą wskazówką skuteczności reklamy. Jeżeli jednak nie obroty miały być mierzone, to w takim razie co?

Read More

Zespól twórczy

Zespól twórczy zazwyczaj będzie składał się z autora tekstów i artysty plastyka. Artysta plastyk, do którego obowiązków należy opracowywanie przybliżonych pomysłów graficznych (by pokazać, jak będzie funkcjonować reklama), często w ogóle nie wykona dla ciebie żadnego dopracowanego do końca „dzieła sztuki”. Często jest to robione w formie niemalże szkicu kreślonego na poczekaniu (jakby odruchowo w trakcie rozmowy z klientem – w sensie technicznym „zarys” lub szkic), który pokazuje, jak elementy projektu reklamówki będą wzajemnie zazębiać się może on również dać pewien pogląd co do charakteru ilustracji.

Read More

Rola agencji

Skoro klienci wybierają agencję, w ostateczności agencje mogą uczynić wiele, by wybrać dla siebie klientów. Każda znacząca agencja posiada mniej lub bardziej formalny plan działalności z wyznaczonymi celami do osiągnięcia, jeżeli chodzi o rozwój i nowe zamówienia, oraz kryteriami dotyczącymi wyboru rodzaju klientów, jakich chce znaleźć.

Read More

Ekonometria

Ekonometria jest naukową dziedziną analizy matematycznej zjawisk ekonomicznych. W odniesieniu do reklamy może (teoretycznie) być wykorzystywana do oddzielenia wkładu reklamy na wolumen sprzedaży od efektów różnych aspektów działalności marketingowej.

Read More

Szacowanie kosztów różnych działań

W trakcie szacowania kosztów różnych działań, za które sam możesz być obciążony przez ich wykonawcę, zawsze warto się zastanowić, jaki byłby koszt zrealizowania tego w inny sposób. Jeżeli miałbyś to wykonywać sam, wówczas wystąpiłyby koszty związane z nakładami własnego czasu lub koszty zatrudnienia dodatkowych pracowników (poza tym należy pamiętać zarówno o kosztach ich znalezienia, jak i o fakcie, że równie dobrze ich praca mogłaby nie być wykorzystywana przez większą część czasu w pełnym zakresie). Na ogół, jak się wydaje, jest pewna niewielka przewaga w robieniu tego we własnym zakresie, z wyjątkiem sytuacji, gdy ma się do czynienia z bardzo niskimi poziomami ogólnych wydatków lub ze szczególnie specjalistycznymi rodzajami usług, gdy koszt nakładu czasu na instruowanie i sprawdzanie agencji przypuszczalnie byłby raczej nadmierny.

Read More

Wysiłki agencji

Wysiłki agencji związane z nowym zamówieniem na ogół koncentrują się na kilku poziomach. Po pierwsze, starają się zapewnić, że agencja jest znana głównym docelowym klientom (jeszcze lepiej, jeżeli utrzymuje regularne z nimi kontakty). Łączy się to z selekcją grupy docelowych klientów oraz docieraniem do nich telefoniczne, przez pocztę lub za pomocą jakiejkolwiek innej formy bezpośredniego kontaktu, która wydaje się odpowiednia. Po drugie, aktywnie poszukują aktualnych prospektów (lub wszelkich innych źródeł informacji), które są publikowane przez wydawnictwa handlowe z myślą o szukaniu nowej agencji. Klient, którego nazwa/nazwisko ukazuje się w Campaign, jest pewny, że odpowiadanie na telefony, listy, faxy i bezpośrednie przyjmowanie petentów łączy się z nakładami czasu. Po trzecie, agencja może mieć nadzieję, że dotrą do niej przynajmniej niektórzy potencjalni klienci, poszukujący agencji. Mogą oni zgłosić się do agencji na skutek rekomendacji innych klientów lub wzajemnych kontaktów albo dlatego, że klient widział reklamę wykonaną przez agencję i spodobała mu się.

Read More

Zespół agencji do spraw realizacji zamówień

Kiedy trafisz do zespołu do spraw realizacji zamówień, możesz mieć kontakt z niewidoma działami spośród wymienionych. W przypadku bardzo małej agencji możesz mieć kontakt tylko z jedną osobą, która może być zarówno koordynatorem kampanii reklamowej klientów i osobą zajmującą się opracowywaniem tekstów reklamowych, natomiast większość innych potrzebnych usług może ona zdobywać od organizacji z zewnątrz.

Read More

Zespól twórczy (kreatywny)

Ogólnie mówiąc, są to osoby, które nie noszą garniturów – lub wyglądają raczej niekorzystnie, kiedy to robią. W pewnym sensie jest to poza, ponieważ noszenie dżinsów, butów baseballowych, nabitych ćwiekami kurtek skórzanych i kolczyków nie jest konieczne do wymyślenia dobrych reklam. Jednak dobrych twórczych ludzi jest stosunkowo mało i zbyt dużo kosztują oni kierownictwo agencji, by ta mogła sobie pozwolić na nietoierownie większości ich słabostek. Klienci równieżoczekują tego: jeżeli kreatorzy reklam wyglądają zbyt prozaicznie i ortodoksyjnie, klientom wydaje się, że otrzymają prozaiczną i ortodoksyjną reklamę, niezależnie od wszelkich dowodów przeciwnych.

Read More

Seks i seksizm

Innym silnym trendem lat 80. było rozpowszechnienie się mniej lub bardziej feministycznego myślenia. Każdy mężczyzna piszący na temat pozycji kobiet w społeczeństwie ryzykuje, że zostanie źle zrozumiany, proszę więc wykazać tolerancję!

Read More