Monthly Archives Luty 2015

Z kim chcemy rozmawiać?

Jeżeli jesteś sprzedawcą, jedną z ważnych części pracy w twoim zawodzie jest zdobycie jak najwięcej informacji o ludziach, którym sprzedajesz towary. Im więcej wiesz o ich skłonnościach i dziwact- wach, o ich mocnych i słabych stronach, tym łatwiej wykorzystasz argumenty, by przekonać ich do zakupu. Dokładnie tak samo jest w przypadku reklamy. Jedynym problemem jest to, że zamiast sytuacji, gdy poprzez ladę kontaktujesz się z jednym klientem, przemawiasz do setek czy tysięcy, a nawet milionów, w ich domach, samochodach, pociągach czy autobusach.

Read More

Rodzaj produktu

Rodzaj produktu często może narzucać (do pewnego stopnia) rodzaj nośników reklamy, jakimi trzeba się posłużyć. Kontekst konkretnego medium i stwarzana przez nie atmosfera mogą wpływać na reakcje na reklamę. Niektóre media odmawiają zamieszczania (albo prawo im na to nie zezwala) reklam pewnych produktów. Gazeta jako medium „wiadomościowe”, może wydawać się odpowiednim środkiem do pobudzania sprzedaży lub wprowadzenia na rynek nowego produktu, podczas gdy czasopismo już mogłoby nim nie być.

Read More

Zaplanowanie kampanii

Możliwe jest zaplanowanie kampanii w formie serii rzutów w ciągu roku, o ile pozwalają na to warunki finansowe. Większe rzuty mogą przeplatać się z mniejszymi luka w rzutach reklamy telewizyjnej może być wypełniona wykorzystaniem w tych przerwach mediów prasowych.

Read More

Miejsce

Różne miejsca w różnych nośnikach reklamy przyciągają różnych odbiorców – w różny sposób. W telewizji można otrzymać stawki w odniesieniu do każdej minuty każdego programu, W prasie prowadzone od czasu do czasu badania nad czytaniem i zauważaniem ogłoszeń reklamowych wskazują na relatywne znaczenie różnych części materiałów redakcyjnych (jednak te dane są dostępne rzadziej).

Read More

Odpowiednie doświadczenie

Jest to dziedzina, co do której możesz się spierać. Nie wierzę, aby podstawową sprawą dla agencji, która chce przyjąć zlecenie reklamy serów, było to, by miała osobiste doświadczenie z realizacją zleceń w branży serowarskiej. Nie sądzę nawet, by musiała mieć doświadczenie w reklamie artykułów spożywczych. Takie doświadczenie w twojej dziedzinie może ułatwić zadanie, jednakże może ono również oznaczać mniej lub bardziej zawężone spojrzenie na cały problem oraz chęć zbyt ścisłego trzymania się tzw. „reguł” rynku, kiedy owe „reguły” są czysto arbitralne i bezpodstawne.

Read More

Tworzenie planu wykorzystania mediów

W miarę jak planista pracuje nad dostępnymi możliwościami wyboru, zaczyna kształtować się plan ich wykorzystania. Jest to formalny wykaz, jakie przekazy reklamowe mają ukazać się i gdzie. Plany takie są poręcznymi punktami odniesienia, sposobami pokazania klientom, co dostają za swe pieniądze, a także podstawami, na których ludzie z działu mediów zamierzają kupować czas i miejsce.

Read More

Reklama

O reklamie wszyscy wiedzą wszystko. Jest to stwierdzenie prawdziwe zwłaszcza w odniesieniu do wszystkich, którzy pracują w reklamie lub mają do czynienia z działalnością reklamową, ale jest ono prawdziwe nawet w odniesieniu do ekonomistów, polityków, socjologów i ludzi zajmujących się ochroną interesów konsumenta. Dowody tego możemy znaleźć wszędzie, głównie na półkach bibliotek fachowych, ale także w mediach, a nawet w knajpach odległych o wiele mil na północ od Watfordu, gdzie nigdy się nie widuje pracowników agencji reklamowej mieszczącej się w Londynie. Oczywiście bardzo łatwo wydawać sądy na temat reklam i namawiać wydawców, aby podjęli trud ich drukowania i rozpowszechniania.

Read More

Wydatki na reklamę

Wydatki na reklamę wykazują tendencję do ścisłego powiązania z zyskami przedsiębiorstwa: kiedy maleją zyski, maleją też wydatki na reklamę i vice versa.

Read More

Prowizje i wydatki na media

Obok prowizji od wydatków na media agencja zazwyczaj będzie pobierała podobną prowizję od większości elementów składających się na produkcję materiałów reklamowych. W odniesieniu do reklamy realizowanej za granicą może doliczyć dalsze 5% na pokrycie kosztów planowania reklamy za granicą (równic dobrze 20% może być dzielone z agencją zagraniczną, która pomaga w przygotowaniu ogłoszeń reklamowych do mediów i udziela innych porad.

Read More

Punkty sprzedaży detalicznej

Końcowym tematem, który zasługuje na krótki komentarz, jest cały obszar reklamy w miejscu dokonywania zakupów. Z reguły nie wchodzi ona, do budżetu środków reklamy, ale posługuje się przekazami reklamowymi i umieszcza je przed konsumentami w czymś, co będziemy określali mianem „sytuacji związanej z kupowaniem”. Zakres możliwych akcesoriów w miejscu sprzedaży jest, teoretycznie, ogromny, zwłaszcza biorąc pod uwagę przybory i rekwizyty dostarczane przez dostawców do pubów, restauracji i tym podobnych placówek (popielniczki, podstawki pod kufle do piwa, szkła itp. rekwizyty optyczne, kalendarze, tarcze do rzucania lotkami, szklanki, serwetki, fartuchy, tace, otwieracze, znaki świetlne, plakaty, sprężyny w drzwiach, znaki otwierania i zamykania, parasole, wycieraczki przed drzwiami…}.

Read More

Zachwalanie i zniesławienie

Zachwalanie produktu (lub powoływanie się na wyróżnienia) jest powszechnie zwalczane m.in. przez ustawę o charakterystyce towarów i usług (Trade Descriptions Act) z roku 1968, W myśl ustawy nie można stwarzać fałszywego wrażenia, że produkt odpowiada zestawowi uznawanych norm (na przykład BSI21 lub DJN) produkt jest rodzajem towaru, który jest dostarczany do konkretnej dobrze znanej osoby lub instytucji jakaś osoba lub instytucja akceptuje ten produkt.

Read More

Osoba projektująca realizację zlecenia

W większości agencji zadaniem polegającym na podejmowaniu decyzji, według jakiej strategii ma być prowadzona kampania reklamowa, jest przede wszystkim to, które należy do koordynatora kampanii na rzecz zleceniodawcy, pracującego razem z zespołem kreatywnym. W wielkich agencjach do realizacji podstawowej części tego zadania zazwyczaj tworzy się wyodrębnioną funkcję specjalistyczną, czyli tę, która należy do osoby projektującej realizację zlecenia. Praca osoby projektującej realizację zlecenia w wąskim zakresie polega na zbieraniu wszelkich dostępnych informacji na temat produktu klienta i jego rynku {z instruktażu udzielonego przez klienta, ze źródeł informacji publikowanych oraz z badań rynku zleconych przez klienta i, sporadycznie, przez agencję). Informacje te są analizowane i przetwarzane w strategię reklamy, stanowiącą podstawę, na której zespół kreatywny będzie realizował pracę, opracowując przekaz reklamowy.

Read More

Sposób na reklamy

Niektórych nośników reklamowych nie można wykorzystywać w reklamie wyrobów tytoniowych począwszy od 1.01.1995 roku. Ponadto Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zabrania wielu form reklamy, takich jak:

Read More

Urząd do spraw Papierów Wartościowych i Inwestycji

Securities and Investment Board (Urząd do spraw Papierów Wartościowych i Inwestycji) i jego filie samorządowe mają moc prawną i wprowadzają niektóre dodatkowe ograniczenia dJa nadawców reklam dotyczących produktów i usług finansowych. Dalsze zewnętrzne ograniczenie reklamy zostało jednostronnie wprowadzone w roku T980 przez City Takeover Panel (zespól specjalistów do spraw łączenia firm w Londynie), który ustanowił nowe zasady ograniczające reklamę w trakcie spornych przetargów na przyj ęcic/lączenie firm.

Read More

Sprawdzenie według kryteriów

Klasycznym sposobem wyboru agencji jest udzielenie kilku agencjom takiego samego instruktażu w sprawie twojej reklamy. Daj im czas na zastanowienie się i zwrócenie się do ciebie z prośbą o wyjaśnienia, ustal termin prezentacji i zostaw je, niech pracują nad reklamą. Na podstawie jakości tego, co ci powiedzą i pokażą w wyznaczonym dniu, dokonasz wyboru.

Read More