Potrzeba wykorzystywania więcej nośników reklamy

Potrzeba wykorzystywania więcej niż jednego nośnika reklamy zachodzi jednak na ogól raczej w związku ze względami dotyczącymi zasięgu lub wynika z charakteru kampanii. Być może, by na początek wziąć to ostatnie, reklama telewizyjna musi być wspierana przez raczej zawierającą większy ładunek informacyjny kampanię prasową. Albo też kampania ma do spełnienia dwie funkcje: informacyjną i perswazyjną (które mogą być realizowane w telewizji lub prasie) oraz przypominającą {najlepiej osiąganą za pomocą afiszów).

Read More

Podrabianie

„Podrabianie” jest fałszywym przedstawieniem dóbr lub usług jako pochodzące od innego sprzedawcy poprzez, na przykład, bliskie podobieństwo lub kopiowanie znaku ochronnego towaru, nazwy marki produktu łub wzoru opakowania. Podrabiane dżinsy levisa produkowane w różnych krajach azjatyckich są klasycznym tego przykładem,

Read More

Plakaty

W Zjednoczonym Królestwie istnieje około 120.000 przydrożnych slupów itp. miejsc na plakaty o różnych wymiarach i różnej jakości. Od chwili rozwiązania organizacji zwanej British Posters (Plakat Brytyjski) przez Komisję do spraw Monopoli w roku 1981, branża ta przeżyła szereg fuzji i reorganizacji.

Read More

Ogłoszenia – to jeszcze nie „reklama”

Jest to książka o tym, jak przygotowywać ogłoszenia i korzystać z nich, Oznacza to, że nie chodzi tu głównie o ten dziwny rzeczownik abstrakcyjny reklama, który jest wygodnym „chłopcem do bicia” dła szerokiej gamy teorii społecznych, psychologicznych i ekonomicznych. Kiedy będę mówił o reklamie, będę używał tego wyrazu, w miarę możności, dokładnie na oznaczenie czynności wykorzystania ogłoszeń w celu sprzedania towarów.

Read More

Kodeks etyczny reklamy

Kodeks etyczny reklamy stanowi zbiór zasad, jakimi powinni kierować sie przedsiębiorcy oraz osoby zajmujące sie działalnością marketingową, reklamową, dystrybucyjną, sponsoringową i promocją sprzedarzy...

Read More

Kryteria wyboru reklamy

Kiedy planujemy jakąś kampanię reklamową, to wymaga to od nas sporo pracy i dobrze przemyślanych decyzji oraz tego, co ostatecznie chcemy osiągnąć w efekcie końcowym...

Read More

Reklama a rzeczywistość

Niby wszyscy sobie zdają sprawę, że reklama kłamie, ale ponad połowa z nas cały czas daje się oszukiwac i sobą manipulować...

Read More

Reklama strony w Google

Aby nasz strona internetowa była widoczna w Google, po pierwsze musimy pamiętać, żeby tworzyć strony dla użytkowników, nie dla wyszukiwarek. Nasza strona musi coś sobą reprezentować...

Read More

SPAM

SPAM, czyli tak zwane wiadomości śmieci, to przeważnie maile które trafiają do naszej skrzynki odbiorczej jako reklamy różnego rodzaju produktów i promocji...

Read More

Wpływ telewizji i reklamy na rozwój dziecka

Oglądanie telewizji przez nasze dziecko, bardzo źle wpływa na jego rozwój psychiczny, jak i również powoduje wiele wrażeń wzrokowych jak i sluchowych...

Read More

Zaufanie do reklamy zewnętrznej

Hasło głoszące, że reklama stanowi dźwignię handlu na stałe wpisało się, nie tylko w branżowy, ale również w powszechnie używany język...

Read More

Korzyści dla konsumenta

Niewątpliwie istnieją korzyści dodane. Reklama stanowi wkład w efektywną produkcję oraz merketing dóbr i usług. Bez niej większość dóbr lub usług reklamowanych oraz wiele dóbr i usług nie reklamowanych kosztowałoby drożej i trudniej byłoby je kupić niż obecnie.

Read More

Koordynator kampanii reklamowej na rzecz klientów (account executive)

Jest to osoba w garniturze, będziesz widywał ją najczęściej, będzie obecna prawie na wszystkich spotkaniach, jakie będziesz odbywał z agencją. Do obowiązków tej osoby należy dbanie o twoje interesy w agencji i o interesy agencji w kontaktach z tobą. Koordynator kampanii reklamowej na rzecz klientów jest odpowiedzialny za planowanie twojej kampanii reklamowej oraz za zapewnienie, że agencja wywiąże się z zadania. Aby to wykonać, musi mieć znaczne doświadczenia w branży reklamy (mógł również pracować dla firmy klienta).

Read More

Komunikaty reklamowe

Istnieje racjonalne założenie, że komunikaty reklamowe znajdujące się w dolnych partiach skali, jak to zostało przedstawione na tej stronie, będą czytane i oglądane dokładniej. Będą też bardziej szczegółowo i bardziej świadomie wykorzystywane przez nabywców niż te, które odnoszą się do zakupów i towarów z górnej części skali. Jest prawdopodobne, że ogłoszenia dotyczące produktów droższych i niezwykłych wywołają ogólnie większe zainteresowanie niż komunikaty reklamowe dotyczące tanich, kupowanych codziennie artykułów. Po prostu aż kusi, żeby szczegółowo zapoznać się z ogłoszeniem mówiącym o drogim samochodzie łub przejrzeć kolumny „domy na sprzedaż”, nawet jeżeli aspiruje się jedynie do używanego forda escorta albo w ogóle nie zamierza zmieniać domu przez najbliższe 10 lat.

Read More

Kino krewnym telewizji

Chociaż kino stało się bardzo ubogim krewnym telewizji, jeżeli chodzi o wydatki na reklamę (zaledwie 0,5 procent wydatków na reklamę w Zjednoczonym Królestwie), w sensie twórczym jest to fascynujące medium. Wykonuje się tu o wiele bardziej innowacyjną i wyższej jakości pracę (w stosunku do wielkości ponoszonych kosztów) niż w telewizji. Dzieje się tak z trzech powodów. .

Read More